father-656734_1920

Polski Bon Turystyczny- czym jest, komu przysługuje oraz jak go wykorzystać?

Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, wprowadzono świadczenie, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom finansowym pandemii COVID 19 poprzez wsparcie rodzin w zapewnieniu dzieciom wypoczynku. Skorzystać mają na tym również przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie oraz turystyczne na terenie kraju. Uprawnionymi do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł są osoby mające przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, jak i dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Bon może zostać przeznaczony wyłącznie na dokonanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Komu przysługuje?

Uprawnionymi do uzyskania omawianego świadczenia, są osoby posiadające prawa do świadczenia wychowawczego (popularnego „500Plus”) oraz osoby, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co ważne, powyższe uprawnienia muszą przysługiwać w dniu wejścia ustawy w wżycie tj. 18 lipca 2020 r.

Ponadto uprawnionymi do pobrania bonu będą osoby, którym prawa do powyższych świadczeń, zostaną przyznane w okresie od 18 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021.

Wysokość świadczenia.

Wysokość bonu turystycznego na jedno dziecko, wynosi 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno dodatkowe świadczenie w wysokości również 500 zł. Oba świadczenia zostaną przyznane w formie elektronicznego bonu.

Jak uzyskać?

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Rejestracji na PUE ZUS można dokonać przez profil zaufany lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przez bankowość elektroniczną. Po rejestracji, a następnie zalogowaniu do platformy, należy aktywować bon, do którego zostanie przypisany unikatowy numer, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.

Bardzo ważne jest, że o bon można wystąpić najpóźniej w dniu 18. urodzin dziecka.

Aktywacja bonu – instruktaż krok po kroku.

Gdzie wykorzystać?

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie (hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi) lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie całego kraju. Imprezę turystyczną, stanowią co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólnym programem oraz ceną i trwające ponad dobę. Są to na przykład wycieczki, obozy, czy kolonie dla dzieci.

Wybór miejsca, w którym możliwe jest wykorzystanie bonu, ułatwi Wyszukiwarka Podmiotów Akceptujących Bony, prowadzona przez Polską Organizację Turystyczną.

Jak płacić?

Płatność odbywa się przy użyciu dwóch kodów. Pierwszy, 16-cyfrowy należy podać przy rezerwacji lub najpóźniej podczas zakwaterowania. Drugi, zostanie przesłany w formie SMS-a na numer telefonu wskazany w PUE ZUS,  w celu potwierdzenia płatności.

Co ważne, bonem można płacić wielokrotnie oraz w różnych miejscach aż do jego wyczerpania. Nie ma również przeszkód aby część usługi opłacić bonem, a część z własnych środków.

Jednakże, należy pamiętać, że możliwość płacenia bonem, jest ograniczona czasowo. Płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną musi zostać dokonana najpóźniej 31 marca 2022 r. Natomiast opłaconą usługę można wykorzystać w późniejszym terminie.

Polski Bon Turystyczny nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym,a jego wartość nie wlicza się do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków. Świadczenie jest także wolne od egzekucji komorniczej.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email