hand-325321_1920

Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku, a ujawnienie nieznanego wcześniej testamentu cz. I.

Ze śmiercią człowieka prawo łączy wiele doniosłych skutków w stosunku do osób najbliższych zmarłemu. Jednym z nich jest oczywiście dziedziczenie spadku pozostałego po zmarłym (spadkodawcy). Zgodnie z Kodeksem cywilnym już w chwili śmierci spadkodawcy spadek „otwiera się”. Oznacza to, że osoby powołane do dziedziczenia na podstawie regulacji ustawowych lub testamentu stają się spadkobiercami. Inaczej mówiąc dziedziczą spadek po zmarłym. Dla skutecznego rozporządzania majątkiem spadkowym (np. dla dokonania podziału spadku pomiędzy kilku spadkobierców) prawo wymaga uzyskania zaświadczenia, iż osoba, która twierdzi, że jest spadkobiercą rzeczywiście nim jest. Obowiązek ten wynika wprost z treści art. 1027 Kodeksu cywilnego. Takim zaświadczeniem jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez Sąd w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza.

Posiadanie takiego dokumentu jest o tyle istotne, że uprawnia choćby do dokonania zmian dotyczących własności w treści księgi wieczystej nieruchomości, która podlegała dziedziczeniu. Innymi słowy spadkobierca posiadający prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia traktowany jest jako pełnoprawny właściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których już po wydaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, ujawni się inny spadkobierca. Przykładowo można wskazać na późniejsze odnalezienie testamentu spadkodawcy czy pojawienie się członka rodziny, o którym pozostali krewni nie mieli wiedzy.

Wobec tego nasuwa się pytanie: czy taka osoba może podjąć jakiekolwiek działania, aby uzyskać tę część spadku, którą otrzymałaby gdyby, mówiąc kolokwialnie, nie spóźniła się ze zgłoszeniem roszczenia w pierwotnym postępowaniu?

Prawo przewiduje taką możliwość. Otóż zgodnie z art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego osoba zainteresowana może złożyć wniosek o zmianę lub uchylenie przez Sąd prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Opłata od wniosku wynosi 100,00 zł.

W toku postępowania wnioskodawca będzie musiał wykazać, że rzeczywiście jest spadkobiercą. Będzie mógł to zrobić np. przedkładając testament bądź w inny sposób dokumentując, iż jest ustawowym spadkobiercą zmarłego.

W przypadku wykazania, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia Sąd zmieni to postanowienie lub akt i stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Dokument taki uprawnia zaś osobę, która wcześniej nie była wskazana jako spadkobierca do dochodzenia należnych jej praw.

W kolejnej części wpisu, przedstawimy Państwu uprawnienia jakie przysługują osobie, która doprowadziła do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Autorem wpisu jest Monika Prawdzik – radca prawny
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a następnie w 2019 r. złożyła egzamin zawodowy uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. W swojej pracy koncentruje się głównie na zagadnieniach prawa cywilnego, w tym gospodarczego, co pokrywa się z jej zainteresowaniami.

 

Podziel się z innymi tym wpisem:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email